Oficiální stránky SK Moravan Oldřišov

SK Moravan Oldřišov

Změny pravidel fotbalu

Změny a dodatky v Pravidlech fotbalu platných od 1.7.2013 jsou dále v textu vyznačeny červeně.

Pravidlo 3  –  Počet hráčů

Počet střídání hráčů v soutěžích dospělých:

Rozhodnutí FAČR – čl.2 a)

Nový text:

V soutěžních utkáních musí před utkáním každé družstvo uvést do zápisu o utkání náhradníky družstva v počtu nejvýše sedmi osob, ze kterých smí v průběhu utkání vystřídat v profesionálních soutěžích nejvýše tři hráče a v neprofesionálních soutěžích až pět hráčů, pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem příslušné soutěže stanoveno jinak. Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do zápisu o utkání před podpisem kapitána, mohou být nasazeni do hry a do zápisu o utkání doplněni dodatečně, jen jestliže to výslovně umožňuje Rozpis příslušné soutěže.

Výklad pravidla k výměně hráče a náhradníka před zahájením utkání:

Výklad k pravidlu – všeobecná ustanovení – čl.4

Nový text:

Pokud některý z náhradníků (uvedených v ZoU) nastoupí na začátku utkání na hrací plochu místo hráče (uvedeného v ZoU v základní sestavě) a rozhodčí není o této výměně informován:

–   rozhodčí umožní náhradníkovi pokračovat v utkání

–   náhradníkovi není udělen žádný osobní trest

–   provinivšímu se družstvu není snížen počet povolených střídání

–   rozhodčí podá o incidentu (události) zprávu řídícímu orgánu

 

Pravidlo 4  –  Výstroj hráčů

Výklad pravidla o používání pásky na stulpnách:

Základní výstroj – stulpny

Nový text:

Stulpny – pokud vně stulpen použije hráč pásku nebo jiný materiál, musí mít barvu stejnou jako ta část stulpen, na kterou je páska použita.

Čísla na výstroji hráčů:

Výklad k pravidlu čl.3

Nový text:

Pokud Soutěžní řád nebo rozpis soutěže nestanoví jinak, použije brankář číslo 1, ostatní hráči a náhradníci 2 až 99.

 

Pravidlo 8  –  Zahájení a navazování hry

Výklad pravidla o dosažení branky přímo z míče rozhodčího:

Nový text:

Míč rozhodčího – trestní ustanovení

Míč rozhodčího se opakuje, jestliže

–  míč se dotkne některého hráče džíve než země

–  míč opustil hrací plochu poté, co se dotkl země, ale dříve, než se ho dotkl některý z hráčů

Pokud se míč dostane do branky:

–  je-li míč rozhodčího kopnut přímo do soupeřovy branky, je nařízen kop od branky

–  je-li míč rozhodčího kopnut přímo do vlastní branky, je nařízen kop z rohu

Výklad k pravidlu – míč rozhodčího čl.6

Nový text:

Při míči rozhodčího nemůže být hráč v ofsajdu, to znamená, že kterýkoli hráč může bezprostředně po správném provedení míče rozhodčího pokračovat ve hře, i když je v ofsajdové pozici.

 

Pravidlo 10  –  Dosažení branky

Výklad pravidla o dosažení branky přímo z míče rozhodčího:

Výklad k pravidlu čl.5 a 6

Nový text:

Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do soupeřovy branky přímo:

a) z nepřímého volného kopu

b) z vhazování míče

c)  z míče rozhodčího

Hra se naváže kopem od branky.

Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do vlastní branky přímo:

a) z kteréhokoli kopu

b) z vhazování míče

c) z míče rozhodčího

Hra se naváže kopem z rohu.

 

Pravidlo 11  –  Ofsajd

Výklad pravidla k aktivnímu zapojení do hry hráče v ofsajdové pozici

Výklad k pravidlu čl.11 b) a c)

Nový text:

11. Hráč je aktivně zapojen do hry, jestliže podle názoru rozhodčího:

a) Ovlivňuje soupeře tak, že soupeři vezme nebo omezí jeho možnost hrát míčem tím, že mu brání ve výhledu nebo ho omezuje v pohybu. Přitom se předpokládá, že hráč může „aktivně ovlivňovat soupeře“ jen tehdy, má-li možnost se soupeřem svést souboj o míč.

b) Získává ze svého postavení výhodu, tzn., že v ofsajdové pozici hraje míčem, který se odrazil od tyče nebo břevna, nebo v ofsajdové pozici hraje míčem, který se odrazil od hráče soupeře, nebo byl tečován případně zahrán hráčem soupeře při obranném zákroku. Získá-li hráč v ofsajdové pozici míč od soupeřova hráče, který úmyslně (vědomě-kontrolovaně) zahraje míč (vyjma obranného zákroku), není považován za hráče, který ze svého postavení „získal výhodu“.

 

Pravidlo 12  –  Zakázaná hra a nesportovní chování

Výklad pravidla k udělení osobních trestů za úmyslné hraní míče rukou

Výklad k Pr. 12, část C – napomenut za nesportovní chování – č.41

Nový text:

Za určitých okolností je vyžadováno udělení osobního trestu za nesportovní chování hráči, který úmyslně zahraje míč rukou, např. když hráč:

úmyslně zahraje míč rukou, aby zabránil soupeři v získání kontroly míče

 

Dále odkaz na článek s panem Kurešem:

http://www.denik.cz/fotbal/sef-pravidlove-komise-facr-o-zmene-pravidel-bojim-se-ze-to-lide-nepochopi-201307.html

http://fotbal.idnes.cz/zmeny-fotbalovych-pravidel-ofsajd-d5w-/fotbal.aspx?c=A130716_125008_fotbal_pes

 

Reagovat

SK Moravan Oldřišov

 • Příští zápas

  sezóna skončila

 • Minulý zápas

  2:0

  Oldřišov – Háj ve Sl.

  naše branky: Žídek P. 2

 • Krajský přebor

 • Náš facebook