Oficiální stránky SK Moravan Oldřišov

SK Moravan Oldřišov

Novým předsedou klubu je Lubomír Strouhal

Informace z Valné hromady naleznete dále v článku.

Valná hromada na svém mimořádném zasedání zvolila výkonný výbor ve složení: Lubomír Strouhal, Julius Jadrný, Tomáš Lavický, Zdeněk Čech, Roman Bořucký, Petr  Michalčík, Daniel Wihoda, Michal Jadrný, Tomáš Pardy.  Kontrolní komise byla zvolena ve složení: Daniel Hartoš, Radim Rychlý st., Martin Fabián.

Nový výkonný výbor zvolil předsedou Lubomíra Strouhala, místopředsedou a sekretářem Juliuse Jadrného, ekonomem Tomáše Lavického.

Předsedu jako statutární orgán a členy výboru s s funkcemi následně schválila valná hromada.

V Oldřišově dne 1. 3. 2015

Hlavní schválené body Valné hromady:

– schválení členských příspěvků ve výši 200 Kč/dospělý/rok a 100 kč/mládež/rok

– změna právní formy z původního občanského sdružení na zapsaný spolek (z důvodu Nového občanského zákoníku)

– volba nového výkonného výboru a revizní komise, viz výše

Reagovat

SK Moravan Oldřišov

  • Příští zápas

    soutěže pozastaveny

  • Minulý zápas

    3:2

    D. Datyně – Oldřišov

  • Krajský přebor

  • Náš facebook