Historie

Historie 1928 - 2004

V roce 1926 se začali v Oldřišově scházet někteří chlapci z obce a s učitelem Ilgnerem začali hrát kopanou. Těchto 18 chlapců založilo za pomocí TJ Sokol Kateřinky vlastní Tělovýchovnou jednotu Oldřišov. Na „Bauplatzu“ bylo hřiště, na kterém se hrávalo v létě, v zimě se pokračovalo v sále hostince u Wernerů. V roce 1928 byl v Oldřišově založen první český fotbalový klub s názvem Moravan. Výbor klubu byl sedmičlenný a tvořili jej předseda Fr. Ilgner, učitelé Petlach a Jan Flaška, dále Josef Sobota, Alois Bujok, Josef Petřický a Josef Lasák.

01_1938_celý-tým2

Dnešní hřiště bylo zřízeno až v roce 1946 na bývalé louce Weiserova velkostatku.

02_1955_hřiště2
03_1955_hřiště_21

Pro neuspořádané poválečné poměry, kdy se mnozí muži vraceli z vojenských zajateckých táborů a obec se vzpamatovávala z obrovských
válečných škod, byla teprve na podzim 1949 obnovena TJ Sokol, oddíl kopané. V roce 1950 však již měla 40 dospělých členů a 16
dorostenců. Muži kopali ve III. skupině okresního přeboru, zatímco dorostenci se již v roce 1955 probojovali do krajské soutěže a v roce
1956 se stali jejím přeborníkem. Předsedou jednoty byl Pavel Michalčík.

04_1959_celý-tým1

V roce 1962 postoupili fotbalisté do 2. výkonnostní třídy, v roce 1970 byla s 90 členy nejpočetnější společenskou organizací v obci. Sportovci
si svépomoci upravili fotbalové hřiště, postavili kabiny. Kolem hřiště byly vysazeny topoly a vrby, což velmi zkulturnilo celý sportovní areál,
vhodný nyní i pro pořádání letních slavností. Organizátorem těchto zvelebovacích prací byl František Ulitzka.

05_1968_celý-tým1

V roce 1971 měla TJ okol Oldřišov, oddíl kopané vedle družstva mužů i družstvo dorostu a dvě družstva žáků.

06_1970_celý-tým

Dne 12. 8. 1978 se konalo slavnostní zasedání TJ Sokol Oldřišov, a to u příležitosti 50. výročí založení této jednoty v obci. Ze zákládajících členů byli přítomni Alois Bujok, Antoník Hřivňacký a Josef Petřický.

TJ Sokol, oddíl kopané se stále potýkal s finančními problémy, i když účast občanů na fotbalových zápasech byla poměrně vysoká. Každoročně pořádala i dvě hojně navštěvované taneční zábavy – letní karneval a zimní ples, což přinášelo určité příjmy do pokladny. Koncem 70. let prožívala jednota i sportovní krizi. Muži nyní kopali nejnižší třídu 3. stupně, což se projevovalo i na návštěvnosti zápasů ze strany obyvatel obce.

Koncem roku 1982 měla TJ Sokol Oldřišov 120 členů, z toho 85 dospělých, 16 dorostenců a 20 žáků. V roce 1987 měla oldřišovská jednota již 130 členů, žáci pod vedením Jiřího Latoně postoupili do okresního přeboru. Dorost skončil pod vedením Josefa Ulitzky na 6. místě a muži vedeni Jindřichem Kremserem, později Erichem Bujokem, na 2. místě v 2. kategorii. Během tohoto roku došlo k rekonstrukci střechy a kabin. Od března 1989 byl předsedou TJ Erich Bujok.

07_1988_60.výročí-založení1
08_1988_celý-tým1

TJ Sokol Oldřišov neztratila své prestižní místo v životě obce ani po roce 1989. Koncem roku 1990 byl klub zaregistrován pod staronovým názvem SK Moravan Oldřišov.

09_1990_celý-tým

Klub stále patřil k organizacím s nejpočetnější členskou základnou. V roce 1991 měl 127 členů a v roce 1993 už dokonce 173 členů. Do roku 1992 byl jeho předsedou Josef Ulička a místopředsedou Julius Jadrný, tajemníkem Alfréd Bořucký a trenérem Erich Bujok.

Díky úspěšným sezónám v letech 1988 – 1992, kdy mužstvo „A“ pod vedením Ericha Bujoka každoročně postupovalo, zakotvilo v I. A třídě Slezské fotbalové župy a zúčastňovalo se v ní mistrovských soutěží se střídavými úspěchy. V letech 1994 – 1996 a 1998 vyhrálo toto mužstvo Slezský pohár okresu Opava.

V roce 1993 byl předsedou zvolen Julius Jadrný a místopředsedou Jan Mušík. Další funkcionáři klubu se neměnili. V roce 1994 se zvýšil počet trenérů o Miroslava Cimingu a Jana Hankeho, o rok později přibyl Vilém Gletník. Trenérský tým pro jednotlivá mužstva se však i v dalších letech měnil. Od roku 1996 se na trenérském postu mužů „A“ vystřídali Jan Kriebel, Jaroslav Samson, Jindřich Pardy a Jan Bořucký.

O vánocích 1998 nečekaně zemřel dlouholetý funkcionář sportovního klubu a zároveň dlouholetý předseda MNV Oldřišov Alfréd Bořucký, který se trvale zapsal do dějin oldřišovského sportu a obce vůbec.

10_1998_bořucký

V roce 2004 byl nadále předsedou klubu Julius Jadrný, místopředsedou Petr Czichos, trenérem družsva mužů „B“ Zdeněk Čech, trenérrem dorostu Petr Czichos, trenérem starších žáků Miroslav Mikolajský a trenérem mladších žáků Roman Bořucký a Ondřej Samek. Trenérem tzv. „přípravky“ se stal Daniel Hartoš.

11_2003_soustředění-A1

Zdroj: PLAČEK,V.; PLAČKOVÁ, M. Oldřišov 1234 – 2004. 1. vyd. Oldřišov: Obecní úřad v Oldřišově; Háj ve Slezsku: František Maj, 2006, 527 s. ISBN 80-86458-19-0

Zpět na Klub