14_20230912_111350.jpg

Julius Jadrný obdržel Cenu Dr. Václava Jíry

Fotbalová aso­ciace ČR v mi­nulém týdnu v Praze předáva­la tradiční Ceny Dr. Václava Jíry. Mezi držiteli 42 malých plaket nechybí ani někdejší oldřišovský starosta, fotbalista a funk­cionář Julius Jadrný, kterého na ocenění navrhl Okresní fotba­lový svaz Opava.

Julius Jadrný zasvětil celý svůj život fotbalovému dění v obci Oldřišov na Opavsku, kde přes šestnáct let působil v pozici starosty obce a doposud se stará v různých funkcích  o místní SK Moravan.

Julius Jadrný za Oldřišov do svých třiceti let hrával, po­tom v klubu trénoval dorostence a muže. Následně přešel na funk­cionářskou činnost, když byl nej­prve členem výkonného výboru a v letech 1993-2013 předsedou SK Moravan Oldřišov. Julius Jadr­ný se angažuje rovněž v Okresním fotbalovém svazu Opava, kde pa­tři mezi členy disciplinární komise. Ještě je třeba dodat, že v hlav­ních kategoriích letos získali cenu Dr. Václava Jíry fotbalista a trenér Jaroslav Hřebík, zlatý olympionik z Moskvy Petr Němec a dlouhole­tý brankař Teplic a člen Klubu ligových brankářů Jiří Sedláček.

Zdroj textu: REGION OPAVSKO
Zdroj foto: FAČR